Chính sách

Chính sách bán hàng của Thiên Hương bao gồm

    1. Chính sách thanh toán và giao hàng
    2. Chính sách đổi trả
    3. Chính sách bán sỉ